page_banner

HCG

  • Комбиниран тест за бременост на hCG во еден чекор (урина/серум)

    Комбиниран тест за бременост на hCG во еден чекор (урина/серум)

    Комбинацијата за бременост во еден чекор на hCG ТeУредот (урина/серум) е составен од ленти од стаклени влакна на моноклонални антитела против човечки хорионски гонадотропин (hCG), цврста целулоза нитратна мембрана против IgG на глушец и врски на апсорптивно колоидно злато - моноклонално антитело против hCG.Ги прифаќа принципите на методот на сендвич со двојни антитела и имунохроматографија за тестирање на hCG во урината и серумот.

    hCG во еден чекор Бременост Тeул Уред/ лента(Урина) е брза, една-чекор страничен проток имуnанализа во формат на уред за квалитативно откривање на човечки хорионски гонадотропин (hCG) во урината за да помогне во откривањето на бременоста.Тестот користи комбинација на антитела, вклучително и моноклонално hCG антитело за селективно откривање на покачени нивоа на hCG.Анализата се спроведува со додавање на урина во бунарот на примерокот и добивање на резултатот од обоените линии.