page_banner

IGFBP-1

  • iGFBP-1 Уред за брз тест / лента

    iGFBP-1 Уред за брз тест / лента

    Брзиот тест (вагинален секрет) сличен на инсулин за врзувачки фактор на раст (iGFBP-1) е визуелно толкуван, квалитативен имунохроматографски тест уред за детекција на iGFBP-1 во вагиналниот секрет за време на бременоста, кој е главен протеински маркер на амнионска течност во вагинален примерок.Тестот е наменет за професионална употреба за да помогне во дијагностицирање на руптура на феталните мембрани (ROM) кај бремени жени.