page_banner

Лајшманија

  • Leishmania IgG/IgM уред за брз тест

    Leishmania IgG/IgM уред за брз тест

    Брзиот тест на Leishmania IgG/IgM е имуноанализа со латерален проток за квалитативно откривање на антитела, вклучувајќи IgG и IgM на подвидот на Leishmania donovani (L. donovani), протозои кои предизвикуваат висцерална лајшманиоза во човечкиот серум или плазма.Овој тест е наменет да се користи како скрининг тест и како помош при дијагностицирање на болеста на Висцерална лајшманиоза.Секој реактивен примерок со брзиот тест Leishmania IgG/IgM мора да се потврди со алтернативни методи за тестирање.