page_banner

Маларија

  • Уред за брз тест за маларија Pf/Pv (цела крв)

    Уред за брз тест за маларија Pf/Pv (цела крв)

    Принцип 1. Уред/лента за брз тест за маларија Plasmodium Falciparum (Pf) Лентата за брз тест за маларија Pf (цела крв) е брза хроматографска имуноанализа за квалитативно откривање на циркулирачкиот плазмодиум фалципарум во целата крв.2. Уред за брз тест за маларија Pf/Pv Уредот за брз тест за маларија Pf/Pv (цела крв) е брза хроматографска имуноанализа за квалитативно откривање на два вида циркулирачки Plasmodium falciparum (Pf) и Plasmodium vivax (Pv) во целина. .