page_banner

MYO

  • Уред за брз тест за миоглобин

    Уред за брз тест за миоглобин

    Уредот за брз тест за миоглобин (цела крв/серум/плазма) е брза хроматографска имуноанализа за квалитативно откривање на човечки миоглобин во целата крв, серум или плазма како помошно средство во дијагнозата на миокарден инфаркт (МИ).