page_banner

РОТА

  • Аденовирусен уред за брз тест

    Аденовирусен уред за брз тест

    Уредот за брзо тестирање на аденовирус (фецес) е брза визуелна имуноанализа за квалитативно претпоставено откривање на аденовирус кај човечки фекални примероци.Овој комплет е наменет да се користи како помош при дијагностицирање на аденовирусната инфекција.

  • Комбиниран брз тест уред за ротавирус/аденовирус

    Комбиниран брз тест уред за ротавирус/аденовирус

    Уредот за брзо тестирање на ротавирус/аденовирус (измет) е брза визуелна имуноанализа за квалитативно претпоставено откривање на ротавирус и аденовирус кај човечки фекални примероци.Овој комплет е наменет да се користи како помош при дијагностицирање на ротавирус и аденовирусна инфекција.