page_banner

TB

  • Уред за брз тест за антитела за туберкулоза

    Уред за брз тест за антитела за туберкулоза

    Уредот за брз тест за антитела за туберкулоза е хроматографска имуноанализа со сендвич латерален проток за квалитативно откривање на антитела (IgG и IgM) анти-Mycobacterium Tuberculosis (M.TB) во човечки серум или плазма.Наменет е да се користи како скрининг тест и како помош при дијагностицирање на инфекција со М. ТБ.Секој реактивен примерок со уредот за брз тест за антитела за туберкулоза мора да се потврди со алтернативни методи за тестирање и клинички наоди.

  • Уред за брз тест за туберкулоза IgG/IgM

    Уред за брз тест за туберкулоза IgG/IgM

    Уредот за брз тест за TB IgG/IgM (цела крв/серум/плазма) е хроматографска имуноанализа со сендвич латерален проток за квалитативно откривање на антитела (IgG и IgM) анти-Mycobacterium Tuberculosis (M.TB) во човечки серум или плазма.Наменет е да се користи како скрининг тест и како помош при дијагностицирање на инфекција со М. ТБ.Секој реактивен примерок со уредот за брз тест за TB IgG/IgM мора да се потврди со алтернативни методи за тестирање и клинички наоди.